පෙරුම් පිරු සිහිනය.............  

Posted by නුවන් තිලංග in , ,පෙරුම් පුරා ඔබ මග බලමින් සිටි
උපාධිය සමත් වූ පුවත
ඔබට පැවසූ දිනේ
මට වඩා සතුටු වූයේ ඔබයි අම්මේ

ලෝකයම දිනු අවිහිංසක
මුවැත්තියක සේ
දරාගත නොහැකි
කඳුළු පිරි සතුටක්
නොදුටුවෙමි මින් පෙර
කිසි දිනක මා

නින්දා අපහාස
තර්ජන මැද්දේ
මා වෙනුවෙන් ඔබ
පුද කළ සෙනෙහසට
වන්දිය
කවදා නම් මා
ගෙවා නිම කරම්ද

රැකියා විරහිත උපාධිධාරියකු ලෙස
පුවරු එල්ලන් වීදි බසින ‍ගොන්නට
ඇතුළුවිය ම‍ගේ නමත්

ඒ බැවින් අම්මේ, කවදානම්
සැබෑ කරන්නද
ඔබ දුටු බෝසත් සිහිනය..
This entry was posted on Friday, January 14, 2011 at Friday, January 14, 2011 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 දෙනෙක් ගේ අදහස්

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්