වයමි මම බෙරේ...  

Posted by උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා in , ,


උපන් දා පටන් වැයුවෙමි නුඹට බෙර පදේ
පරම්පරා හුරු දෑතට නුහුරු නැත මගේ
තැලුනු දෑඟිලින් දැනෙනා හැඟුම නැත සුවේ
තවත් මම කුමට වයමිද නුඹට බෙර පදේ

නුඹට පුද කෙරුනු ලෝකය ගෙවී ඇත මගේ
උරුම තනිකමට නුඹ නැත පිහිට හෙට දිනේ
මගේ පැල පමණි මන්දිර තැනී ඇත හිතේ
කුමට තනි රකිමි නුඹ ලග කිමද ඇති පලේ

නුඹට පමනි හිස නැවුනේ දෙවොල තුල මගේ
දුදන සිත් දනන් හට නුඹ පුදනු මට පෙනේ
උනුන් ලග දනින් වැදගෙන වයමි මම කෙසේ
කුමට නුඹ නමින් වයමිද හෙටත් මම බෙරේ
This entry was posted on Wednesday, August 24, 2011 at Wednesday, August 24, 2011 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

4 දෙනෙක් ගේ අදහස්

ලස්සන පදවැලක්!

August 24, 2011 at 4:27 PM

නුඹට පමනි හිස නැවුනේ දෙවොල තුල මගේ
දුදන සිත් දනන් හට නුඹ පුදනු මට පෙනේ
උනුන් ලග දනින් වැදගෙන වයමි මම කෙසේ
කුමට නුඹ නමින් වයමිද හෙටත් මම බෙරේ

දෙවියෝ ගැනද මේ කියන්නෙ ...

August 25, 2011 at 3:19 PM

මට මේක මගහැරිලා. ලස්සන සංවේදී නිර්මාණයක්. ජයම වේවා!

September 16, 2011 at 9:11 AM

so sweet

October 2, 2011 at 2:25 PM

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්